Velkommen til Agder Renovasjons blogg!

En blogg om hva som kommer inn i butikken vår. Heia gjenbruk!

torsdag 22. august 2013

Mystisk boks kom inn...

I går kom det inn en mystisk boks. Vi og mange besøkende hadde mange gode idéer på hva det kunne være og hva den hadde vært brukt til. Etter en google-runde, fant vi svaret på nett.

Og sånn ser elektroterapi-apparatet ut:Tatt fra nett, god lesning:

Algot Engströms Elektroterapi

Algot (1887-1958) var yngre bror i familjen Engström. Det stod klart att han inte skulle ärva gården. Gården hade delats mellan de äldre bröderna Rickard och Erik. Istället fick Algot nöja sig med en liten parstuga på brodern Rickards hemman. Men, den kluriga gubben ”Herr Algot” utvecklade diverse talanger. I bevarad korrespondens adresseras han om vart annat som ”Fotograf”, ”Målare”, ”Musiker” eller "Radioamatör". Detta kapitel handlar om något helt annat, nämligen Algots ”Wohlmuthapparat” och lite historia kring denna.
Wohlmuth
Bild 1
WohlmuthWohlmuth
Bild 2 och 3
 
Wolmuth
Bild 4
På 1800-talet blev det känt att kroppen har och är beroende av elektriska signaler. Detta är bland annat grunden för EKG och en massa annat som är rutin i dagens sjukvård. Då fanns inga gränser för idérikedom kring ström. En teori var att ”galvaniska strömmar” i kroppen hade läkande effekt, men också att sjukdom kunde bero på oordning eller brist bland dessa strömmar. Den så kallade Wohlmuth-tekniken syftade till att bringa elektrisk ordning och ge hälsan åter. Genom att koppla två elektrodplattor till kroppen, via ett batteri i apparaten, uppstod en liten ström. Kroppen fungerade som en ”elektrolyt”.  Strömmen kunde mätas och regleras och tekniken utvecklades av tysken August Wohlmuth (tros vara 1910-talet). Metoden ansågs bota många typer av sjukdomar (se Bild 1-4). I marknadsföringen beskrevs (observera gammal stavning):
-Hälsan är alltså beroende av ett visst mått av livselektricitet. Störningar i denna normala tillförsel av detta viktiga livselement betyder motsvarande störningar i hälsotillståndet. Kroppen blir mottaglig för sjukdom av olika slag.
-Med andra ord: Människan är F R I S K, så länge det finns jämvikt mellan tillförseln och förbrukningen av livselectricitet. Däremot blir hon S J U K, om denna jämvikt rubbas.
-Dessa enkla och av vetenskapen allmänt erkända grundsatser bevisa den utomordentliga betydelse av att man på lämpligt sätt kan utifrån tillföra kroppen den mängd av elektricitet, som fordras för att häva svaghets- och sjukdomstillstånd.”
Man refererade även till exempelvis ”Sveriges förnämsta läkare för elektroterapi, Överläkare G Edström som i Läkartidningen skriver:
-Den galvaniska strömmen har alltid ansetts som ett gott läkemedel, ehuru dess popularitet något varierat från tid till tid, och från land till land. I vissa länder t.ex. Frankrike har den varit mycket uppskattad, och i de tyskspråkiga länderna och Amerika har dess anseende, som ett värdefullt läkemedel alltid varit befäst”
”Galvaniska metoder” av detta slag finns kvar idag, men inte inom traditionell sjukvård, vilket säger en del om teknikens effekter. Frågorna var mycket omdebatterade, redan på 1920-talet. Följande citat är från den vetenskapliga tidskriften Scientific American 1924, angående ”elektro-” och ”radio-terapi”:
…. It has given free reign to idiotic ideas.”

tirsdag 20. august 2013

Brudekjole

Nydelig brudekjole i butikken nå!

Langt slep, brudeslør, underskjørt, hårbånd og sko.

Brukt 1 gang.

Ny pris 17000,-

Selges nå i butikken for 2000,-


mandag 19. august 2013

Ny dag i butikken!

 
Dette er verdens beste jobb! Dagene er aldri like, nye mennesker kommer innom og ikke minst vi vet aldri hva som befinner seg i neste eske eller pose vi åpner. Hver dag møter vi mennesker som er så positive og fornøyde over butikken vår, sitat kunde: "Dette er den beste butikken i hele distriktet!!" Vi takker og bukker, og takker dere som leverer så mye fint og spennende til Gjenbruksbutikken :-)
 
 
 
   

  

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


torsdag 15. august 2013

Høstklær og litt nytt fra butikken!

Velkommen høsten! Tilbake på jobb og blogg. Jeg har gledet meg masse til å ta fatt på alle klærne som har ligget og ventet. Og det er mye fint! Mange helt nye sko til kun kr. 100. Ellers så har vi det meste i Gjenbruksbutikken. Kom på skattejakt!